Datasta tiedoksi

Tilannetietoisuutta ja trendejä päätöksenteon tueksi

InPlace Analytics Portfolion OSINT- ja GIS-ratkaisut luovat kyvyn aika- ja paikkaperusteisen tiedon tuottamiseen päätöksenteon tueksi.
Ratkaisuilla tuotetun tiedolla muodostetaan tilannetietoisuutta organisaation toimintaympäristöstä ja luodaan kontekstia trendeillä, ilmiöille ja tapahtumille, joihin liittyy enemmän kuin on pinnalta nähtävissä.
Jos haluat kuulla ratkaisuista niiden toteutusvaihtoehdoista lisää, niin ota yhteyttä info(at)inplace.fi ja kerro tarpeesi. Räätälöimme tarpeisiin soveltuvan esittelyn ja demon, joiden avulla kykenet arvioimaan ratkaisujen hyötyjä organisaatiollesi.

Välineet tai palvelu

Datan kerääminen ja jalostus

InPlace Analytics voi käyttää joko verkosta kerättävää dataa tai asiakkaan omaa tai kumpaakin yhdessä. Dataa voi jalostaa joko itse tai hankkia se palveluna. Ratkaisut perustuvat vankasti tiedon arvoketjuun. Ratkaisujen avulla tuotettu data voidaan helposti toimittaa myös muiden, vaikkapa tekoälyyn perustuvien sovellusten käyttöön.

Asiakas voi hyödyntää OSINT- ja GIS-ratkaisuja järjestelmäpalveluna tai tietopalveluna. Järjestelmäpalvelussa asiakas toimii järjestelmän käyttäjänä. OSINT- tai GIS-ratkaisu toimitetaan asiakkaalle On Premise -ratkaisuna tai SaaS-palveluna.

Tietopalvelussa InPlace Solutions toimii järjestelmän käyttäjänä. Palvelu perustuu asiakkaan tietopyyntöön. OSINT-ratkaisussa InPlace Solutions vastaa datan hankinnasta. GIS- ratkaisussa asiakas toimittaa tai osoittaa InPlace Solutionsille datan, jota analysoidaan. Palvelu toteutetaan asiakkaan ohjauksessa tai itsenäisesti. InPlace Solutions raportoi asiakkaalle tulokset asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Huom! Vaikka InPlace Analyticsin käyttöliittymä perustuu karttaan, ei kartan tarvitse olla perinteinen kartta – se voi olla myös organisaatiokaavio tai käsitekartta. Kokemustemme perusteella kartta – tai organisaatiokaavio tai käsitekartta – on kognitiivisesti tehokas tapa järjestellä tietoa tiedon prosessoinnissa ja analysoinnissa.

InPlace Analytics OSINT

Avointen lähteiden hyödyntäminen

InPlace Analytics GIS

Avointen lähteiden käyttö

Tietosuoja

Tiedon keräämisen ja käsittelyn lainmukaisuus on osa palveluamme

Demon ja keskustelun kautta avautuvat mahdollisuudet